*

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em phát biểu khai mạc Hội thảo

Đang xem: 10 nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em cho biết: Tại Việt Nam, tháng 10/2018, Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa 12 đã ban hành Nghị quyết số 20 về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Các nội dung trên đều đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên – thanh niên và có các chỉ tiêu cụ thể về vấn đề này. Vị thành niên – thanh niên, đây là một nhóm lứa tuổi đặc thù và có thể khẳng định là nhóm lứa tuổi quyết định tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, cùng với sự hỗ trợ của UNFPA, Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em đã xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên – thanh niên.

Xem thêm: Số Điện Thoại Tư Vấn Sức Khỏe Sinh Sản Trung Ương, Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

Ngoài ra, Vụ cũng đã phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng xây dựng Đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên – thanh niên của Bộ Y tế. Trên cơ sở đề án trên, các tỉnh sẽ xây dựng đề án của tỉnh mình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để huy động nguồn lực thực hiện Kế hoạch hành động của Quốc gia trong đó có kế hoạch hành động của các địa phương…

Xem thêm: Cách Chia Bài Tập Gym Cho Nam, Lịch Tập Gym 6 Buổi Cho Nam Có Minh Họa Chi Tiết

*

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được phổ biến Kế hoạch hành động Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên – thanh niên giai đoạn 2020-2025; đồng thời nghe một số tham luận như: Phổ biến Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên – thanh niên giai đoạn 2020-2025 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương, Trường Đại học Y tế Công cộng trình bày. Đề án thí điểm về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện với vị thành niên – thanh niên do TS. Hoàng Khánh Chi, Trường Đại học Y tế Công cộng trình bày cùng các ý kiến thảo luận, góp ý của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo về Đề án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên – thanh niên giai đoạn 2020-2025 của Bộ Y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *