Bài thuyết trình về sức khỏe sinh sản

Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khỏe sinh sản ở học sinh trung học phổ thông huyện Đại Từ - Thái Nguyên


Bạn đang xem: Bài thuyết trình về sức khỏe sinh sản

*

Ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản (khảo sát tại trường thpt than uyên ii - lai châu)


... hiểu là giáo viên trình bày bài giảng trên lớp, bằng cách: - Giới thiệu khái quát chủ đề. - Giải thích các điểm chính của bài. - Giao bài tập cho học sinh. Phương pháp thuyết trình là phương ... việc trình bày bài giảng được rõ ràng và sinh động. Lưu ý Khi vận dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học giáo viên cần dùng từ đơn giản dễ hiểu và trình bày chậm rãi. Dành cho học sinh ... giờ lên lớp HĐGDNGLL 10. Học sinh HS 11. Kế hoạch hoá gia đình KHHGĐ 12. Nhà trường NT 13. Quan hệ tình dục QHTD 14. Sức khoẻ sinh sản SKSS 15. Sức khoẻ sinh sản vị thành niên SKSS VTN 16....
*

Xem thêm: 6 Thiết Kế Phòng Tập Gym Tại Nhà Đẹp, 6 Thiết Kế Phòng Tập Thể Dục Tại Nhà Đẹp

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên


... hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên” với mục tiêu: 1. Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh ... Các thông tin về thái độ, hành vi của học sinh về CSSKSS + Thái độ của học sinh về vấn đề có bạn tình + Thái độ của học sinh về vấn đề QHTD trƣớc hôn nhân + Thái độ của học sinh về vấn đề có ... HÀNH VI VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN Nguyễn Văn Trường* Với mục tiêu nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản...
*

*

*