Các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Prudential là sản phẩm bổ sung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Khách hàng chỉ được mua sản phẩm này khi đã có tham gia ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential.

*

Mục lục – nội dung1/ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe1.1 Đối tượng tham gia1.2 Quyền lợi gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe:2/ Bảo hiểm sức khỏe toàn diện2.1 Đối tượng tham gia2.2 Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện3/ Biểu phí bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em4/ Quy tắc & điều khoản bảo hiểm sức khỏe trẻ em5/ Biểu phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe người lớn6/ Quy tắc & điều khoản bảo hiểm chăm sóc sức khỏe người lớn

1/ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe

1.1 Đối tượng tham gia

Độ tuổi tham gia: 6 – 55 tuổiTuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổiThời hạn hợp đồng: 5 – 54 nămThời hạn đóng phí: bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính (Pru đầu tư linh hoạt, Pru khởi đầu linh hoạt, Pru tương lai tươi sáng)Phục vụ nhu cầu: Mang đến sự hỗ trợ tài chính khi nằm viện và phẫu thuật, giúp bạn an tâm điều trị

1.2 Quyền lợi gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe:

Quyền lợiNội dung chi tiếtLựa chọn 1Lựa chọn 2Trợ cấp nằm viện200.000 đồng/ngày400.000 đồng/ngàyTối đa 100 ngày cộng dồn cho mỗi Năm hợp đồngTrợ cấp nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt400.000 đồng/ngày800.000 đồng/ngàyTối đa 30 ngày cộng dồn cho mỗi Năm hợp đồngTrợ cấp phẫu thuật1.000.000 đồng/lần phẫu thuật2.000.000 đồng/lần phẫu thuật

Khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm dựa trên số ngày nằm viện thực tế nhưng không vượt quá số ngày được quy định cho từng loại Bệnh theo Quy tắc, Điều khoản hợp đồng của sản phẩm này.Tổng quyền lợi chi trả tối đa cho sản phẩm này là 1.000 lần STBH.

2/ Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

2.1 Đối tượng tham gia

Độ tuổi tham gia: 6 – 50 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng 65 tuổiTuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổiThời hạn hợp đồng: 15 – 59 nămThời hạn đóng phí: bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính (Pru đầu tư linh hoạt, Pru khởi đầu linh hoạt, Pru tương lai tươi sáng)Phục vụ nhu cầu: Giải pháp bảo vệ giúp bạn giảm gánh nặng về chi phí y tế và toàn tâm chăm sóc gia đình.

2.2 Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện, một giải pháp bảo vệ ưu việt giúp bạn giảm gánh nặng về chi phí y tế và toàn tâm chăm sóc gia đìnhHỗ trợ chi phí phẫu thuật tối đa 10 triệu đồng/caHỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn tại nước ngoài tối đa 20 triệu đồng/caPrudential sẽ hỗ trợ chi trả 80% chi phí thực tế hợp lý tùy theo các kế hoạch được khách hàng lựa chọn khi tham gia bảo hiểm theo các quyền lợi như bên dưới.Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị nội trúQuyền lợi hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm việnQuyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuậtQuyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn khi ở nước ngoài

3/ Biểu phí bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *