Cán Bộ Hưu Trí Có Được Tăng Lương Không

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


*
Những ai được tăng lương hưu?
Nội dung câu hỏi:

Ba tôi là chủ tịch Hội Cựu binh lực VN của xã. Tôi biết tới nhà nước có chính sách điều chỉnh theo phía tăng lương hưu cho một số đối tượng người sử dụng trong thời hạn 2018. Cho tôi hỏi bố tôi dành được tăng lương hưu giỏi không?


Câu trả lời:

- Cán cỗ, công chức, công nhân, viên chức và tín đồ lao hễ (kể toàn bộ cơ thể tất cả thời gian ttê mê gia bảo hiểm làng mạc hội từ nguyện, bạn về hưu tự quỹ bảo hiểm xóm hội dân cày Nghệ An gửi sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 mon 3 năm 2009 của Thủ tướng tá Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân cùng bạn làm công tác cơ yếu đuối sẽ hưởng lương hưu hằng tháng.

Bạn đang xem: Cán bộ hưu trí có được tăng lương không

- Cán bộ làng mạc, phường, thị xã mức sử dụng tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 cùng Nghị định số 09/1998 vẫn tận hưởng lương hưu và trợ cấp hằng mon.

- Người sẽ tận hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo phép tắc của pháp luật; người vẫn hưởng trọn trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 mon 5 năm 2010 của Thủ tướng mạo Chính phủ; công nhân cao su vẫn hưởng trọn trợ cấp cho hằng tháng.

- Cán cỗ làng, phường, thị xã vẫn hưởng trợ cấp hằng mon theo Quyết định số 130/CP ngày đôi mươi mon 6 năm 1975 của Hội đồng nhà nước và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 mon 10 năm 1981 của Hội đồng Sở trưởng.

- Quân nhân sẽ hưởng chế độ trợ cấp cho hằng mon theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 mon 5 năm 2010 của Thủ tướng mạo nhà nước.

Xem thêm: Cân Sức Khỏe Nhơn Hòa 120Kg Nnhs, Cân Sức Khỏe Nhơn Hòa 120Kg

- Công an nhân dân đã tận hưởng trợ cung cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 mon 8 năm 2010 của Thủ tướng nhà nước.

- Quân nhân, công an quần chúng, fan làm công tác cơ yếu đuối hưởng lương nlỗi đối với quân nhân, công an quần chúng. # đã hưởng trợ cấp cho hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 mon 1một năm 2011 của Thủ tướng tá nhà nước.

- Người đã tận hưởng trợ cấp cho tai nạn đáng tiếc lao động, căn bệnh nghề nghiệp hằng mon.

bởi thế, bố của người tiêu dùng thuộc cán cỗ của xóm (theo Nghị định số 92/2009) cần trực thuộc đối tượng người dùng được tăng lương hưu.