Giấy Khám Sức Khỏe Theo Thông Tư 14

Quy định đi khám sức mạnh là trải đời nên Khi fan đầy đủ 18 tuổi trsống lên nhằm xác thực đầy đủ điều kiện nhằm tiếp thu kiến thức, làm việc, thi bởi lái xe,….

Bạn đang xem: Giấy khám sức khỏe theo thông tư 14

Có 3 loại giấy đi khám sức khỏe bây giờ theo phương tiện của Thông tứ 14/2013/TT-BYT trả lời khám sức mạnh vị Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành. Bao gồm:

Giấy đi khám sức khỏe dùng đến đối tượng người sử dụng là người đầy đủ trường đoản cú 18 tuổi trngơi nghỉ lên.Giấy thăm khám sức khỏe dùng cho tất cả những người dưới 18 tuổi khi đi khám sức mạnh.

Mẫu xét nghiệm sức khỏe định kỳ theo Thông tứ 14/2013


Mẫu xét nghiệm sức mạnh chu trình theo Thông tư 14/2013

3 KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Các cá thể, đơn vị chức năng mong muốn xét nghiệm sức khỏe chu trình sẽ tới các các đại lý khám sức khỏe để tổ chức triển khai thăm khám sức khỏe.

Đối với trường thích hợp khám sức mạnh chu kỳ bởi doanh nghiệp cam kết thích hợp đồng cùng với đại lý thăm khám sức khỏe thì cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe lúc đi khám tập trung. Còn nếu như bạn lựa chọn đi kiểm tra sức khỏe riêng biệt thì cần phải có giấy giới thiệu của phòng ban, tổ chức triển khai đnai lưng nghị khám sức mạnh định kỳ.

Trung tâm thăm khám sức mạnh căn cứ vào Hợp đồng xét nghiệm sức mạnh thời hạn. Và tùy theo nghề, các bước vó tiêu chuẩn sức mạnh riêng, đại lý xét nghiệm sức khỏe cần thực hiện các luật pháp của tiêu chuẩn chỉnh đó hiện nay hành để được tiến hành thăm khám sức mạnh.

Thực hiện nay đi khám sức mạnh thời hạn theo chủng loại cách thức trên Prúc lục 3 Thông tứ 14/2013.

Mẫu này là phú lục 3 của Thông tứ 14/2013/TT/BYT, dùng cho các hoạt động xét nghiệm sức khỏe định kỳ.

Phụ lục 3

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Ảnh

(4x6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

SỔ KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ

1. Họ cùng thương hiệu (chữ in hoa):……………………………………….

2. Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi:…………

3. Số CMND hoặc Hộ chiếu: ……………cấp ngày………….

4. Hộ khẩu hay trú:……………………………………………..

…………………………………………………………………………………

5. Chỗ làm việc hiện tại: ………………………………………………………………………………………

6. Nghề nghiệp: ……………………………………………………………..11…..

7. Nơi công tác làm việc, học tập: ……………………………………12…………………………

8. Ngày bước đầu vào học/thao tác làm việc tại đơn vị chức năng hiện tai: ………../……………/……………

9. Nghề, công việc trước đây (Liệt kê những các bước đang làm vào 10 năm gần đây, tính trường đoản cú thời gian gần nhất):

a)…………………………………………………13…………………………………………………

thời hạn thao tác làm việc …14..năm….15…mon trường đoản cú ngày……/……/…..cho ……./…../….

b)…………………………………………………..16………………………………………………

thời gian thao tác làm việc …….14…….năm……15……tháng trường đoản cú ngày……./……../……đến ……./…../…….

**

11 Ghi rõ các bước bây giờ vẫn làm

12 Ghi rõ thương hiệu, liên quan cơ quan, đơn vị chức năng khu vực bạn được đi khám mức độ

khỏe đang lao rượu cồn, học tập.

13 Ghi rõ đa số quá trình đang làm.

14 Số năm mà tín đồ được đi khám sức mạnh đã có tác dụng các bước đó

15 Số mon mà lại bạn được thăm khám sức khỏe đang có tác dụng quá trình đó

16 Ghi rõ quá trình hiện thời đã làm

10. Tiền sử căn bệnh, tật của gia đình: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

11. Tiền sử dịch, tật bản thân

Tên bệnhPhát hiện tại nămTên bệnh dịch nghề nghiệpPhát hiện tại năm
a)
b)

Người lao đụng xác nhận ………ngày…….tháng…….năm…..

 (Ký và ghi rõ họ tên) Người lập sổ KSK định kỳ

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

TIỀN SỬ BỆNH, TẬT

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

I.1 KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao: ………………..cm; Cân nặng……………kg; Chỉ sổ BMT………….

Mạch: …………….lần/phút; Huyết áp: …………./…………..mmHg

Phân loại thể lực: ………………………………………………………………………….

KHÁM LÂM SÀNG
Nội dung khámHọ, tên, chữ ký của Bác sĩ
1. Nội khoa

a) Tuần hoàn: …………………………………………………………

Phân loại: ……………………………………………………………….

b) Hô hấp: ………………………………………………………………

Phân loại: ……………………………………………………………….

c) Tiêu hóa: …………………………………………………………….

Phân loại: ………………………………………………………………..

d) Thận – Tiết niệu: ………………………………………………….

Phân loại: …………………………………………………………………

đ) Nội tiết: ………………………………………………………………

Phân loại: ………………………………………………………………..

e) Cơ – xương – khớp: ……………………………………………..

Phân loại: ………………………………………………………………..

g) Thần kinh: …………………………………………………………..

Phân loại: ………………………………………………………………..

h) Tâm thần: ……………………………………………………………

Phân loại: ………………………………………………………………..

2. Mắt

– Kết trái đi khám thị lực: Không kính: Mắt phải……Mắt trái……

Có kính: Mắt phải…….Mắt trái…….

– Các căn bệnh về mắt (trường hợp có): …………………………………………

– Phân loại: ………………………………………………………………..

3. Tai – Mũi – Họng

Kết trái thính lực:

Tai trái: Nói thường…………m; Nói thầm………………m

Tai phải: Nói thường………..m; Nói thầm……………..m

Các bệnh về Tai – Mũi – Họng (nếu như có): ………………………

Phân loại: …………………………………………………………………….

4. Răng – Hàm – Mặt

Kết trái khám: Hàm trên:………………………………………………..

Hàm dưới: ……………………………………………….

Các bệnh dịch về răng hàm khía cạnh (giả dụ có): ………………………………..

Phân loại: ……………………………………………………………………..

5. Da liễu: ………………………………………………………………..

Phân loại: ………………………………………………………………..

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Xem thêm: Ma Trận “Thị Trường” Mua Bán Giấy Khám Sức Khỏe Hà Nội, Dịch Vụ Giấy Khám Sức Khỏe Hà Nội

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Nội dung khámHọ, tên, chữ cam kết của chưng sỹ

 

Xét nghiệm tiết học/sinc hóa/X-quang đãng cùng các xét nghiệm khách hàng khi có hướng đẫn của chưng sỹ:

a) Kết quả:……………………………………………………………..

b) Đánh giá: …………………………………………………………………..

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

KẾT LUẬNPhân loại mức độ khỏe:…………………………………17………………………………………………..Các dịch, tật (ví như có): ……………………18………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Hướng xử lý: …………………………………………………………………………………………….

……………..ngày……..tháng……..năm……….

NGƯỜI KẾT LUẬN

(Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu cùng đóng góp dấu)

17 Phân một số loại sức khỏe theo cách thức trên Quyết định số 1613/BYT-QĐ hoặc phân nhiều loại sức khỏe theo giải pháp của cục tiêu chuẩn sức mạnh siêng ngành đối với ngôi trường hợp khám sức mạnh siêng ngành.

18 Ghi rõ những bệnh dịch, tật, phương án khám chữa, phục hồi công dụng hoặc giới thiệu thăm khám siêng khoa để xét nghiệm bệnh dịch, trị căn bệnh.