Khi bạn cần nộp hồ sơ xin việc, hồ sơ thi giấy phép lái xe, nhập học …ứng viên phải có giấy khám sức khỏe trong bộ hồ sơ của mình. Việc này là để đảm bảo rằng ứng viên nạp hồ sơ có đủ tiêu chuẩn sức khỏe trong việc đó. Khi bạn kiểm tra thực thì bạn cũng sẽ biết được tình trạng sức khỏe của bạn,

*

mẫu giấy khám sức khỏe

Hiện tại có các loại giấy khám sức khỏe sau

Giấy khám sức khỏe 18 tuổi trở lên.Giấy khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi.Giấy chứng nhận sức khỏeMẫu khám sức khỏe kèm theo

Giấy khám sức khỏe 18 tuổi trở lên bản mới nhất 2019

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế)

……….. ……….……….. ……….

Đang xem: Maẫu giấy khám sức khỏe

Số: /GKSK-…. ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Họ và tên (chữ in hoa):Giới: Nam □ Nữ □ Tuổi:………………………….Số CMND hoặc Hộ chiếu: …………………….. cấp ngày……/…./…………..TạiChỗ ở hiện tại:Lý do khám sức khỏe:.

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE1. Tiền sử gia đình:Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác:a) Không □; b) Có □;Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:………………………………………………………………………2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không: Bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không □; b) Có □Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:3. Câu hỏi khác (nếu có):a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng và liều lượng:

b) Tiền sử thai sản (Đối với phụ nữ):

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi. …………….. ngày ………. tháng………năm…………….

Người đề nghị khám sức khỏe(Ký và ghi rõ họ, tên)

Download Giấy khám sức khỏe 18 tuổi trở lên>>

Giấy khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi

Bước 2. Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế)

……….. ……….……….. ……….

Số: /GKSK-…. ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Họ và tên (chữ in hoa):Giới: Nam □ Nữ □ Tuổi:Số CMND hoặc Hộ chiếu (nếu có):cấp ngày……../……/…………tại.Họ và tên bố, mẹ hoặc người giám hộ:.

Xem thêm: Trung Tâm Tư Vấn Sức Khỏe Online 2021, Cdc Health Advisories

Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

Lý do khám sức khỏe:. ………………………………………..

TIỀN SỬ BỆNH TẬT1. Tiền sử gia đình:Có ai trong gia đình (ông, bà, bố, mẹ, anh chị em) mắc các bệnh bẩm sinh hoặc bệnh truyền nhiễm: Không □ Có □Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Tiền sử bản thân:a) Sản khoa:– Bình thường.– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng; Đẻ thừa tháng; Đẻ có can thiệp; Đẻ ngạt, Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

b) Tiêm chủng:STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xinCó Không Không nhớ rõ1 BCG2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván3 Sởi4 Bại liệt5 Viêm não Nhật Bản B6 Viêm gan B7 Các loại khácc) Tiền sử bệnh/tật: (các bệnh bẩm sinh và mạn tính)– Không □– Có □Nếu “có”, ghi cụ thể tên bệnh………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi.

…………….. ngày ………. tháng………năm…………Người đề nghị khám sức khỏe(hoặc Cha/mẹ hoặc người giám hộ)(Ký và ghi rõ họ, tên)

Tải giấy khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi

Mẫu khám sức khỏe định kỳ

Số: /GKSK-…. ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Họ và tên (chữ in hoa): ………….……………………………….………Giới: Nam □ Nữ □ Tuổi:………………………….Số CMND hoặc Hộ chiếu: …………………….. cấp ngày……/…./…………..tại……………………………….Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………..…………………………………………..…………………………..…………….…………Lý do khám sức khỏe:…………………………………………………………………….

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE1. Tiền sử gia đình:Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không □; b) Có □; Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:……………………………………………………………………………………………………………..2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không: Bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không □; b) Có □Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh: ………………………………………….……………………………………………………………..……………………………………………….3. Câu hỏi khác (nếu có):a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng và liều lượng:………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………..………….…………………….…b) Tiền sử thai sản (Đối với phụ nữ): …………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………….Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi. …………….. ngày ………. tháng………năm…………….Người đề nghị khám sức khỏe

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Tải mẫu khám sức khỏe định kỳ

Giấy chứng nhận sức khỏe

BỘ Y TẾ: SỞ Y TẾ:……………….. ĐƠN VỊ Y TẾ:…………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ————————–GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ (Điềukhiểncácphươngtiệngiaothôngcơgiới)

Ảnh 3×4Họ và tên:…………………………………………….…..

Bí danh:…………………………………………………….

Ngày/tháng/năm sinh:………………………………….

Cơ quan công tác:………………………………………..

Xem thêm: Mua Giấy Khám Sức Khỏe Ở Hà Nội 2019, Mua Giấy Khám Sức Khỏe Dễ Như

Quê quán:…………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………….I.TIỂU SỬ BẢN THÂN ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *