Tình trạng sức khỏe trong sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý định kỳ là bản khai thông báo cá thể sẽ phải bao gồm trong hồ sơ học hành tốt xin câu hỏi của từng cá thể. periodtapes.com giới cung ứng Mẫu Sơ yếu lý kế hoạch tiên tiến nhất cùng giải đáp bí quyết ghi chi tiết tốt nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Tình trạng sức khỏe trong sơ yếu lý lịch


Cần phân biệt sơ yếu lý định kỳ cùng CV xin việc

Sơ yếu đuối lý định kỳ là tờ knhị tin báo cá thể, nhân thân, tè sử… của người tìm việc đến bên tuyển dụng. Đây là một trong trong những sách vở và giấy tờ bắt buộc cần phải có trongmẫu mã hồ sơ xin câu hỏi chuẩn chỉnh.

Sơ yếu đuối lý định kỳ thường bị nhầm lẫn cùng với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Tuy nhiên Sơ yếu đuối lý kế hoạch hay mang ý nghĩa tổng quan cùng chứa được nhiều báo cáo hơn một mẫu CV thường thì. Sơ yếu hèn lý lịch tất cả cả biết tin về nhân thân cùng các ban bố thiên về tiểu sử trong những lúc kia CV xin việc thì tập trung vào các ban bố về kinh nghiệm tay nghề thao tác với những chuyển động ví dụ, phần thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Địa Điểm Khám Sức Khỏe Xin Việc Ở Quận 10 : Giờ Làm Việc & Thông Tin Cần Biết

Mẫu Sơ yếu hèn lý định kỳ mới nhất Lúc đi xin việc


Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ với tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ Nữ …....

2. Sinch ngày……tháng …..năm …………Nơi sinch ………………........

3. Nguim tiệm ……………………………………………………..........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú ……………………………..………..

5. Chỗ ngơi nghỉ bây giờ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số bệnh minh…………………..cấp ngày .…/…./……...chỗ cấp……

9. Trình độ vnạp năng lượng hóa…………………………………….…………………

10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. trên …………..………

11. Kết nạp Đảng CSnước ta..…../……./….…….. tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sngơi nghỉ trường:………………………………………………………………

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinc, công việc và nghề nghiệp, vị trí công tác làm việc của cha mẹ đẻ, anh mẹ ruột)

1. Họ với tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- Cơ quan tiền công tác: ………………………………………………………

- Chỗ nghỉ ngơi hiện nay: ……………………………………………….…………

2. Họ với thương hiệu mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- Nghề nghiệp hiện nay nay: …………………….……………………………

- Cơ quan liêu công tác: ………………………………………………………

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….…………

3. Họ và thương hiệu Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- Nghề nghiệp hiện nay nay: …………………….………………………………

- Cơ quan liêu công tác: …………………………………………………………

4. Họ cùng thương hiệu Anh/bà mẹ ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

- Cơ quan liêu công tác: …………………………………………………………

5. Họ với thương hiệu Anh/bà bầu ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- Nghề nghiệp hiện tại nay: …………………….………………………………

- Cơ quan liêu công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm mang lại tháng năm

Tên trường

hoặc đại lý đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Vnạp năng lượng dẫn chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon năm đến mon năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin khẳng định bản knhì sơ yếu ớt lý kế hoạch bên trên đúng sự thật, trường hợp gồm điều gì không đúng tôi chịu trách nát nhiệm trước lao lý về lời knhì của bản thân.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhấn của phòng ban đã công tác

hoặc địa phương nơi ĐK hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người knhì

(ký kết và ghi rõ họ tên)

…………………………