Trắc nghiệm sức khỏe môi trường

Tsay đắm khảo tài liệu "trắc nghiệm môi trường thiên nhiên với mức độ khoẻ bé người", y tế - mức độ khoẻ, y học hay thức ship hàng nhu cầu tiếp thu kiến thức, phân tích và làm việc hiệu quả


Bạn đang xem: Trắc nghiệm sức khỏe môi trường


MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI1. giữa những nguyên tố của môi trường thiên nhiên nhưng cơ thể bé tín đồ đề nghị phiơi lan truyền trong quá trình sinh sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D. Mức tài chính xóm hội; E. Yếu tố chất hóa học.
2. Một trong những nguyên tố của môi trường mà lại khung người bé fan nên phiơi lan truyền vào quá trình sinh sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D.Hành vi; E. Yếu tố ly ïhọc tập !
3. trong những nhân tố của môi trường xung quanh cơ mà khung hình nhỏ fan nên phiơi truyền nhiễm trong quá trình sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D. Mức tài chính làng mạc hội; E. Yếu tố sinc học.
4. giữa những nguyên tố của môi trường thiên nhiên cơ mà cơ thể con tín đồ nên phiơi lây nhiễm trong quy trình sống là: A. Tuổi đời; B. Giơi tính; C. Dân tộc; D. Dịch Vụ Thương Mại y tế; E. Yếu tố làng hội.
B. Vật cam kết sinh; C. Vật ăn uống thịt; D. Con mồi; E. Vật lơ lửng;7. Một trong những thành phần cơ bản của hệ sinh thái xanh là: 1 A. Vật chủ; B. Vật tiêu thụ;
C. Vật nạp năng lượng thịt; D. Con mồi; E. Vật lơ lửng;8. Một trong những yếu tố cơ bạn dạng của hệ sinh thái xanh là: A. Vật chủ; B. Vật ký sinh; C. Vật phân hủy;
D. Con mồi; E. Vật lơ lửng;9. Một trong những nhân tố cơ bản của hệ sinh thái xanh là: A. Vật chủ; B. Vật ký kết sinh; C. Vật nạp năng lượng thịt; D. Môi trường;
E. Vật lơ lửng;10. Thành phần làm sao dưới đây ko nằm trong về nhân tố cơ phiên bản của hệ sinh thái xanh : A. Vật phân hủy; B. Vật chủ;
C. Vật tiêu thu;. D. Môi trường. E. Vật sản xuất;11. Thành phần nào sau đây ko trực thuộc về thành phần cơ phiên bản của hệ sinh thái : A. Vật phân hủy; B. Vật nạp năng lượng thịt;
C. Vật tiêu thu;. D. Môi trường. E. Vật sản xuất;12. Thành phần làm sao dưới đây ko thuộc về nhân tố cơ bản của hệ sinh thái xanh : A. Vật phân hủy; B. Con mồi;
C. Vật tiêu thu;. D. Môi trường. E. Vật sản xuất;13. Thành phần như thế nào sau đây ko thuộc về yếu tắc cơ bản của hệ sinh thái xanh : A. Vật phân hủy; B. Vật từ dưỡng;
C. Vật tiêu thu;. 2 D. Môi ngôi trường. E. Vật sản xuất;14. Thành phần làm sao tiếp sau đây không ở trong về vật dụng sản xuất: A. Tảo; B. Một số vi khuẩn; C. Thảo mộc; D. Một số nấm;
E. Cây xanh.15. Theo cách nhìn sinh thái xanh học thì nhỏ bạn là: A. Vật phân hủy; B. Vật từ bỏ dưỡng; C. Vật tiêu thụ;
D. Vật công ty. E. Vật sản xuất;16. Thành phần thuộc về đồ gia dụng phân diệt là: A. Thảm thực thiết bị ; B. Cây xanh; C. Một số vi trùng và nấm;
B. Gồm toàn bộ các nguyên tố trang bị lý, hóa học phủ quanh sinc vật; C. Gồm toàn bộ những nguyên tố chất hóa học phủ bọc sinch vật; D. Gồm những nhân tố : ánh sáng, O2 ,CO2 E. Gồm những yếu đuối tố: nhiệt độ, độ ẩm, với sự vận động của bầu không khí.18. Vật thêm vào bao gồm: A. Thực vật; B. Các một số loại vi khuẩn; C. Động vật; D. Các sinch đồ có khả năng trường đoản cú tổng hợp chất hữu cơ để xây dừng cơ thể của mình;
B. Các loài thực vật; C. Các loài hễ và thực vật; D. Các loài vi sinc vật; E. Các loại vi trùng .trăng tròn. Vật phân diệt là: A. Các loại thực vật; B. Các loài cồn vật; C. Các loài vi trùng với nấm;
3 D. Con tín đồ ; E. Cây xanh.21. Hầu hết hệ sinh thái xanh thoải mái và tự nhiên hầu hết gồm đầy đủ các yếu tố sau: A. Môi trường, vật dụng phân phối, đồ tiêu thụ; B. Môi trường, đồ dùng phân diệt, vật tiêu thụ; C. Vật tiêu trúc, vật sản xuất, đồ gia dụng phân bỏ ; D. Môi trường, trang bị sản xuất, vật dụng tiêu thu, đồ gia dụng phân hủy;
E. Môi trường, thứ tiếp tế, đồ vật tiêu thu, vật phân bỏ với vật chủ;22. Hệ sinh thái xanh thành phố được coi là hệ sinh thái thiếu hụt : A. Vật tiêu thụ; B. Vật sản xuất;
B. Dị dưỡng; C. Hoại sinh; D. Cộng sinh; E. Ký sinch.24. Vật tiêu thụ là những sinh vật: A. Tự dưỡng; B. Dị dưỡng;

Xem thêm: Giáo Dục Sức Khỏe Bệnh Tăng Huyết Áp, Tăng Huyết Áp

C. Hoại sinh; D. Cộng sinh; E. Ký sinh.25. Vật phân bỏ là các sinh vật: A. Tự dưỡng; B. Dị dưỡng; C. Hoại sinh;
D. Cộng sinh; E. Ký sinc.26. Trong quy trình Sinh - Địa - Hóa thì những chất hóa học đã trường đoản cú môi trường tới: A. Vật sản xuất;
B. Vật tiêu thụ; C. Vật phân hủy; D. Vật cam kết sinh; E. Vật nhà.27. Trong quy trình Sinc - Địa - Hóa thì những Hóa chất đang từ đồ gia dụng thêm vào tới: A. Môi trường; B. Vật tiêu thụ;
4 C. Vật phân hủy; D. Vật ký kết sinh; E. Vật công ty.28. Trong quy trình Sinc - Địa - Hóa thì những hóa chất sẽ tự thứ tiêu thú tới: A. Môi trường; B. Vậtsản suất; C. Vật phân hủy;
D. Vật cam kết sinh; E. Vật chủ.29. Trong quy trình Sinch - Địa - Hóa thì những Hóa chất đã trường đoản cú đồ dùng phân bỏ tới: A. Môi trường;
B. Vật tiêu thụ; C. Vật sản xuất; D. Vật cam kết sinh; E. Vật công ty.30. Vật cấp dưỡng dìm nằng lượng từ: A. Môi trường; B. Mặt trời;
C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật công ty.21. Vật tiêu thú dìm nằng lượng từ:: A. Môi trường; B. Vật sản xuất;
C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Mặt ttách.32. Vật phân bỏ nhấn nằng lượng từ:: A. Môi trường; B. Vật sản xuất;
C. Vật tiêu thụ; D. Vật cam kết sinh; E. Mặt trời.33. Một trong những nguyên tố ko được xem như là nhân tố sinh thái giới hạn so với động vật là: A. Nhiệt độ; B. Muối hòa tan; C. O2 hòa tan; D. Tảo;
5 E. Vật vô sinch lơ lững.34. trong những nguyên tố không được xem là nguyên tố sinh thái số lượng giới hạn đối với động vật là: A. Nhiệt độ; B. Muối hòa tan; C. O2 hòa tan; D. Ánh sáng;
E. Vật vô sinc lơ lững.35. giữa những nhân tố không được coi là nguyên tố sinh thái số lượng giới hạn so với động vật là: A. Nhiệt độ; B. Muối hòa tan; C. O2 hòa tan; D. Địa hình;
E. Vật vô sinc lơ lững;36. Ô nhiễm sinh thái là vì những buổi giao lưu của nhỏ người tạo ra vày đã: A. Làm tăng CO2. B. Làm giảm nhệt độ ; C. Làm giảm O2 D. Làm tăng nhiệt độ; E. Đưa những nhân tố sinh thái xanh ra bên ngoài khoảng chừng thích ứng của cơ thể , chủng quần, quần thôn.
37. Muốn kiểm soát và điều hành được ô nhiễm thì cần phải biết khoảng số lượng giới hạn sinh thái so với từng nhân tố sinh thái xanh số lượng giới hạn của: A. Cơ thể;
B. Vật sản xuất; C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật ăn giết mổ.38. Muốn kiểm soát được ô nhiễm thì nên biết khoảng chừng số lượng giới hạn sinh thái xanh so với từng nhân tố sinh thái xanh số lượng giới hạn của: A. Chủng quần;
B. Vật sản xuất; C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật ăn giết mổ.39. Muốn nắn kiểm soát điều hành được độc hại thì cần biết khoảng chừng số lượng giới hạn sinh thái xanh đối với từng yếu tố sinh thái xanh giới hạn của: A. Quần xã;
B. Vật sản xuất; C. Vật tiêu thụ; D. Vật phân hủy; E. Vật nạp năng lượng thịt. 640. Muốn xử lý ô nhiễm thì phải biết được: A. Vòng tuần trả trang bị chất của hệ sinh thái; B. Dòng năng lượng trong những hệ sinh thái ; C. Các yếu tố của hệ sinh thái ; D. Chu trình Sinh - Địa - Hóa của hệ sinc thái; E. Nguyên ổn nhân nào có tác dụng cho những nhân tố sinh thái quá ra bên ngoài khoảng chừng đam mê ứng của khung hình,chủng quần, quần buôn bản.

Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Thêm vào tủ đựng đồ mới:
Báo xấu
Hãy mang đến công ty chúng tôi biết nguyên do bạn có nhu cầu thông tin. Chúng tôi đã khắc phục sự việc này vào thời hạn ngắn thêm độc nhất. Không chuyển động Có câu chữ khiêu dâm Có câu chữ chính trị, làm phản đụng. Spam Vi phạm phiên bản quyền. Nội dung sai trái title.

LIÊN HỆ

*